aioSEO


aioSEO

aioSEO is a free seo tool which will help you analyse your web page← Click to update

quan2.hochiminhcity.gov.vn

Website review quan2.hochiminhcity.gov.vn

 Generated on November 07 2022 17:19 PM

Old statistics? UPDATE !


The score is 29/100

Download PDF Version

SEO Content

Title

Trang chủ - UBND QUẬN 2Length : 27

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
DescriptionLength : 0

Very bad. We haven't found meta description on your page. Use this free online meta tags generator to create description.
KeywordsVery bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. This tags allows social crawler's better structurize your page. Use this free og properties generator to create them.
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 2 0 8 0
 • [H1] UBND QUẬN 2
 • [H2] UBND QUẬN 2
 • [H3] Khởi chạy Nhanh Xem Tất cả Nội dung trang Web Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021  *  Thông báo về triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương  *  Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2  *  function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } }   var jCMS_detail = jQuery.noConflict(); function PrintSubject() { var obj; obj = document.getElementById('tableforprint'); myWindow = window.open('_blank', 'Preview', 'resizable = 1 ,scrollbars =1 , menubar = 1 ,status=1,left = 0 ,top = 0 '); myWindow.document.write(""); myWindow.document.write(""); myWindow.document.write(""); myWindow.document.write(""); myWindow.document.close(); return false; } var ajax_load = ""; function DoAction(id, category, source, mode, thumb, title, sitemap, xemtiep, xemtheongay, read, lang) { jCMS_detail("#divPreview #part1").html(ajax_load); var dataString = "{'Source':'" + source + "', 'ItemID':'" + id + "','Category':'" + category + "', 'Mode':'" + mode + "','iThumb':'" + thumb + "', 'iTitle':'" + title + "','Map':'" + sitemap + "','isXemtiep':'" + xemtiep + "','isXemtheongay':'" + xemtheongay + "','ReadCounter':'" + read + "','Language':'" + lang + "'}"; jCMS_detail.ajax({ type: "POST", url: '/_Layouts/LacVietBio/UserControls/News/asmx/WS_CMS.asmx/WS_LoadNews', data: dataString, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", cache: false, beforeSend: function() { // Nothing }, success: function(result) { jCMS_detail("#divPreview #part1").html(result.d); }, error: function() { //alert('Không tìm thấy kết quả'); } }); //end ajax jCMS_detail("#divPreview #part2").html(''); jCMS_detail.ajax({ type: "POST", url: '/_Layouts/LacVietBio/UserControls/News/asmx/WS_CMS.asmx/WS_LoadNews_part2', data: dataString, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", cache: false, beforeSend: function() { // Nothing }, success: function(result) { jCMS_detail("#divPreview #part2").html(result.d); }, error: function() { //alert('Không tìm thấy kết quả'); } }); //end ajax } var map; var mks = new Array(); function createMarker(point, index, X, Y) { var icon = new LVIcon(); var letter = String.fromCharCode("1".charCodeAt(0) + index); if (index < 4) { icon.image = "/_Layouts/LacvietBio/eofficeimg/blue-dot.png"; icon.iconSize = new LVSize(32, 32); } else { icon.image = "/_Layouts/LacvietBio/eofficeimg/blue-dot.png"; icon.iconSize = new LVSize(9, 9); } var markerOptions = new LVMarkerOptions(icon); var marker = new LVMarker(point, markerOptions); marker.group = 2; mks[mks.length] = marker; return marker; } function initMap() { map = new LVMap.Map(document.getElementById('dvMain')); var latlng = new LVLatLng('', ''); map.setCenter(latlng, 9); map.addControl(new LVLargeMapControl()); map.addOverlay(createMarker(new LVLatLng(latlng.lat(), latlng.lng()), 0, latlng.lat(), latlng.lng())); LVEvent.addListener(map, "click", function(overlay, latlng) { var url = ""; jCMS_detail(location).attr('href',url); }); } function doClear() { map.clearOverlays(); } jCMS_detail(document).ready(function($) { if('False'=='true' || 'False'=='True') { initMap(); } //facebook twitter delicious $('#id_link_delicious').click(function(){ var thuoctinh=$('#id_link_facebook').attr('u2u'); var linkdelicious="http://del.icio.us/post?url="+thuoctinh+"&title="+" .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Thông tin tổng hợp Ủy ban nhân dân Quận 2 thông báo tuyển dụng công chức quận (bổ sung) năm 2020 UBND Quận 2 Thông báo tuyển dụng công chức quận (bổ sung) năm 2020. Chi tiết văn bản xem tại đây (Thông báo + Mẫu đăng ký)   BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍ SỐ 02 - 2021  (13/01)   Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 2, đợt 2 năm 2020  (04/01)   Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 (năm 2021)  (30/12) Xem tiếp VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CƠ SỞ .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CƠ SỞ Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020 THÔNG ĐIỆP Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020 Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông; tai nạn giao thông đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ ...   Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020  (10/11)   Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới  (12/10)   An toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng gas  (05/10) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Kinh tế Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Chi tiết văn bản xem tại đây!   Thông báo về triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương  (15/01)   Phòng Kinh tế thông báo tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2021 – Tết Nhâm Dần 2022 trên địa TP.HCM  (12/01)   Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021  (16/12) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Quản lý đô thị Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2 Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2 Chi tiết văn bản xem tại đây: Dự thảo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2021 Dự thảo Niêm Yết dự án công trình thực hiện năm 2021   Sổ tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân, trên địa bàn thành phố  (06/07)   Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân Bình Trưng Đông diện tích 19,3ha, phường Bình Trưng Đông, Quận 2  (03/07)   Triển khai Công văn số 3639/HD-SXD-QLCLXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (15/06) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } An ninh - quốc phòng CÔNG AN QUẬN 2 RA QUÂN TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM (Từ 15/12/2020 đến 28/02/2021). Sáng ngày 15/12/2020, Công an Quận 2 tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hình 1 (Lễ ra quân) Hình 2 (Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ xuất quân CAQ) Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận chủ trì buổi lễ. Tham ...   CÔNG AN QUẬN 2 PHÁ SÒNG POKER TRONG KHU DÂN CƯ PALM RESIDENCE  (26/10)   Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Đảo Kim Cương  (23/09)   Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Decapella.  (21/09) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Tin Vắn Kết thúc ổ dịch do virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh (Website quận 2) - Ngày 05/4/2016 Bộ Y tế ban hành công văn số 1846/BYT-DP về việc công bố dịch bệnh do virus Zika, đã phát hiện một trường một dương tính với virus Zika là bệnh nhân nữ, 33 tuổi, cư trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát ngày 29/3/2016. Theo đó, Trung tâm y tế Dự phòng quận 2 đã triển khai các ...   Tăng cường sử dụng nhiên liệu truyền thống – xăng E5  (25/12)   Phường Cát Lái phối hợp với trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân tặng nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” tại khu phố 1, phường Cát Lái  (14/12)   “Lội ruộng chân bị nhuộm đen”  (24/08) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Trả lời giải quyết các kiến nghị Thanh tra Quận 2 niêm yết nội dung trả lời khiếu nại. Bà Nguyễn Thị Kim Quy, Địa chỉ: 199 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5 khiếu nại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân quận về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ Cầu Ngang đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua xác minh và xem xét các nội dung khiếu nại ngày 04/11/2020, Chủ ...   Trả lời đơn Trần Thị Á  (07/10)   Trả lời đơn Trung Mỹ Linh  (25/09)   Trả lời đơn Đinh Thùy Trang  (25/09)   Trả lời đơn Phan Thị Mai  (25/09) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Hoạt động Đảng - Đoàn thể Kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục thiên tai   Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)  (23/09)   Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)  (23/09)   Tuyên truyền ý nghĩa 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)  (23/09) Xem tiếp .news-popupmenu { padding-top:3px; padding-bottom:3px; } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); var scrOfX = 0, scrOfY = 0; if (typeof (window.pageYOffset) == 'number') { //Netscape compliant scrOfY = window.pageYOffset; scrOfX = window.pageXOffset; } else if (document.body && (document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop)) { //DOM compliant scrOfY = document.body.scrollTop; scrOfX = document.body.scrollLeft; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop)) { //IE6 standards compliant mode scrOfY = document.documentElement.scrollTop; scrOfX = document.documentElement.scrollLeft; } x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + scrOfX; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + scrOfY; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function main_popupactive(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); //setCurrentNewsId(newsid); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Phường Bình An tổ chức trao tặng 02 Tivi, 02 sổ tiết kiệm, 38 thẻ BHYT cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường (Website quận 2) - Vào lúc 9 giờ 30 ngày 05/5/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể phường Bình An tổ chức trao tặng 02 ti vi, 02 sổ tiết kiệm và 38 thẻ BHYT cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Bình An . Cùng tham gia có đồng chí Trần Thị Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng Khối vận phường Bình An cùng ...   Cách viết, đặt, dựng biển hiệu và bảng quảng cáo  (10/07)   Thăm và tặng quà 03 hộ gia đình dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Ramadan  (01/07)   Tiếp xúc, vận động các hộ dân có nhà đất giải tỏa tại phường An Lợi Đông  (15/06) Xem tiếp function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } var jLeftMenu = jQuery.noConflict(); jLeftMenu(function($) { $("div.ms-navheader").mouseover(function() { $(this).addClass("heading-hover"); }).mouseout(function() { $(this).removeClass("heading-hover"); }); $("div.ms-navheader-icon").mouseover(function() { $(this).addClass("heading-hover"); }).mouseout(function() { $(this).removeClass("heading-hover"); }); $("div.ms-navItem").mouseover(function() { $(this).addClass("ms-navItem-hover"); }).mouseout(function() { $(this).removeClass("ms-navItem-hover"); }); $("div.ms-navItem-icon").mouseover(function() { $(this).addClass("ms-navItem-hover"); }).mouseout(function() { $(this).removeClass("ms-navItem-hover"); }); }); DỊCH VỤ CÔNGGiới thiệu dịch vụ côngHướng dẫn quy trình DVC cấp 3Dịch vụ công trực tuyến cấp 3Đăng ký dịch vụ côngDỰ ÁN ĐẦU TƯ & ĐẤU THẦU-MUA SẮM CÔNGDự án chuẩn bị đầu tưDự án đang triển khaiDự án đã hoàn thiệnĐấu thầuMua sắm côngTUYÊN TRUYỀNPhổ biến chế độ - chính sáchHướng dẫn thực hiện pháp luậtGÓP ÝGóp ý văn bản quy phạm pháp luậtGóp ý văn bản dự thảo function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } Trang web liên kết Hồ Chí Minh city web Bộ Tư Pháp Báo Pháp Luật TPHCM Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Sở Tài chính Sở Nội vụ Sở Y tế Sở Công Thương Sở Tư pháp Sở Xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Giáo dục và Ðào tạo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Kế hoạch và Ðầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Giao thông Vận tải Sở LĐ-TB-XH Sở Quy hoạch Kiến trúc Sở Thông tin và Truyền thông Cục Thống kê Sở CS PCCC function get_ElementById(id) { var tmp; // detect browser NS4 = (document.layers) ? 1 : 0; IE4 = (document.all) ? 1 : 0; // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5 W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0; if (W3C) { tmp = document.getElementById(id); } else if (NS4) { tmp = document.layers[id]; } else { // IE4 tmp = document.all[id]; } return tmp; } function setposimg(id) { tb = get_ElementById(id); x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft; y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop; tb.style.left = x; tb.style.top = y; } function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) { if (right == 'true') { setposimg(img); MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0); } } var transiteTime = parseInt('3500'); var albumbox = jQuery.noConflict(); albumbox(document).ready(function() { var optionsLeft = { caption: 'hover', opacity: 0.8, easing: 'swing', widthimg:'194', duration: 240 } var optionsRight = { caption: 'hover', opacity: 0.8, navigation: 'hover', direction: 'left', easing: 'swing', widthimg: '194', duration: 240 } var gt = albumbox('#ppy1').position().left; var duy; if (gt > 500) albumbox('div#ppy1').popeye(optionsRight); else albumbox('div#ppy1').popeye(optionsLeft); albumbox('div.ppy-nav').hide(); var flag = true; albumbox.doTimeout(transiteTime, function() { if (flag == false) return false; albumbox('a.ppy-next1').click(); return true; }); albumbox('a.ppy-next').click(function() { flag = false; }); albumbox('a.ppy-prev').click(function() { flag = false; }); }); HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Previous image Next image Enlarge Close Xem tất cả Next image var vbox = jQuery.noConflict(); var width = '220' + "px"; var height = '220' + "px"; vbox(document).ready(function() { if (vbox("#ctl00_m_g_562fc11f_c876_4be9_972c_545f4ad1c13f_ctl00_listvideobox").children("li").length
 • [H3] SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • [H5] Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • [H5] Thông báo về triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương
 • [H5] Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2
 • [H5] Ủy ban nhân dân Quận 2 thông báo tuyển dụng công chức quận (bổ sung) năm 2020
 • [H5] BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍ SỐ 02 - 2021
 • [H5] Phòng Kinh tế thông báo tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2021 – Tết Nhâm Dần 2022 trên địa TP.HCM
 • [H5] Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 2, đợt 2 năm 2020
 • [H5] Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 (năm 2021)
Images We found 140 images on this web page.

137 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 25%

Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.

URL Rewrite Bad. Your links have query string.
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 118 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Internal Passing Juice
Bỏ qua nội dung chính Internal Passing Juice
UBND QUẬN 2 Internal Passing Juice
Đăng nhập Internal Passing Juice
Giới thiệu tổng quát Internal Passing Juice
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Internal Passing Juice
Thông tin giao dịch Internal Passing Juice
Thông tin cán bộ công chức Internal Passing Juice
Sơ đồ tổ chức Internal Passing Juice
Bản đồ hành chính Internal Passing Juice
Bản đồ quy hoạch External Passing Juice
Quy hoạch sử dụng đất 2020 Internal Passing Juice
Dự thảo kế hoạch sdd 2015 Internal Passing Juice
KDC phường Bình Trưng Đông Internal Passing Juice
KDC phường Bình Trưng Tây Internal Passing Juice
KDC phường Cát Lái Internal Passing Juice
KDC phường Thạnh Mỹ Lợi Internal Passing Juice
KDC phường Thảo Điền Internal Passing Juice
Bản đồ kiến trúc không gian và xây dựng cảnh quan Internal Passing Juice
Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất Internal Passing Juice
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng Internal Passing Juice
Địa chỉ cần biết Internal Passing Juice
Thông báo về người phát ngôn UBND Q2 Internal Passing Juice
Hội đồng nhân dân Internal Passing Juice
Hoạt động Đảng - Đoàn thể Internal Passing Juice
Chỉ đạo điều hành Internal Passing Juice
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị Internal Passing Juice
Ý kiến xử lý, phản hồi yêu cầu tổ chức - cá nhân Internal Passing Juice
Văn hóa - xã hội & Văn hóa - Cơ sở Internal Passing Juice
Văn hóa cơ sở Internal Passing Juice
Kinh tế Internal Passing Juice
Quản lý đô thị Internal Passing Juice
An ninh - quốc phòng Internal Passing Juice
Thông tin tổng hợp Internal Passing Juice
Khen thưởng - xử phạt Internal Passing Juice
Báo cáo thống kê Internal Passing Juice
Thông tin tuyển dụng Internal Passing Juice
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống Internal Passing Juice
Cải cách hành chính Internal Passing Juice
Thông tin quy hoạch Internal Passing Juice
Chiến lược - định hướng Internal Passing Juice
Quy hoạch phân khu Internal Passing Juice
Quy hoạch giáo dục Internal Passing Juice
Quy hoạch chung Internal Passing Juice
Quy trình liên quan lĩnh vực đô thị Internal Passing Juice
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Internal Passing Juice
Thủ tục áp dụng tại Quận Internal Passing Juice
Thủ tục hành chính khác Internal Passing Juice
Quy trình nội bộ Internal Passing Juice
Trung Ương Internal Passing Juice
Thành phố Internal Passing Juice
Văn bản liên quan TTHC Internal Passing Juice
Tuyên truyền phổ biến pháp luật Internal Passing Juice
Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Internal Passing Juice
Thông báo về triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Internal Passing Juice
Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2 Internal Passing Juice
Ủy ban nhân dân Quận 2 thông báo tuyển dụng công chức quận (bổ sung) năm 2020 Internal Passing Juice
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍ SỐ 02 - 2021 Internal Passing Juice
Phòng Kinh tế thông báo tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2021 – Tết Nhâm Dần 2022 trên địa TP.HCM Internal Passing Juice
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 2, đợt 2 năm 2020 Internal Passing Juice
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 (năm 2021) Internal Passing Juice
Xem Tất cả Nội dung trang Web Internal Passing Juice
Thông tin tổng hợp Internal Passing Juice
Ủy ban nhân dân Quận 2 thông báo tuyển dụng công chức quận (bổ sung) năm 2020 Internal Passing Juice
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍ SỐ 02 - 2021 Internal Passing Juice
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 2, đợt 2 năm 2020 Internal Passing Juice
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 (năm 2021) Internal Passing Juice
VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CƠ SỞ Internal Passing Juice
Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020 Internal Passing Juice
Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020 Internal Passing Juice
Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới Internal Passing Juice
An toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng gas Internal Passing Juice
Ủy ban nhân dân quận 2 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Internal Passing Juice
Thông báo về triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Internal Passing Juice
Phòng Kinh tế thông báo tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2021 – Tết Nhâm Dần 2022 trên địa TP.HCM Internal Passing Juice
Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 Internal Passing Juice
Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 2 Internal Passing Juice
Sổ tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân, trên địa bàn thành phố Internal Passing Juice
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân Bình Trưng Đông diện tích 19,3ha, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 Internal Passing Juice
Triển khai Công văn số 3639/HD-SXD-QLCLXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Internal Passing Juice
CÔNG AN QUẬN 2 RA QUÂN TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM (Từ 15/12/2020 đến 28/02/2021). Internal Passing Juice
CÔNG AN QUẬN 2 PHÁ SÒNG POKER TRONG KHU DÂN CƯ PALM RESIDENCE Internal Passing Juice
Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Đảo Kim Cương Internal Passing Juice
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Decapella. Internal Passing Juice
Tin Vắn Internal Passing Juice
Kết thúc ổ dịch do virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh Internal Passing Juice
Tăng cường sử dụng nhiên liệu truyền thống – xăng E5 Internal Passing Juice
Phường Cát Lái phối hợp với trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân tặng nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” tại khu phố 1, phường Cát Lái Internal Passing Juice
“Lội ruộng chân bị nhuộm đen” Internal Passing Juice
Trả lời giải quyết các kiến nghị Internal Passing Juice
Thanh tra Quận 2 niêm yết nội dung trả lời khiếu nại. Internal Passing Juice
Trả lời đơn Trần Thị Á Internal Passing Juice
Trả lời đơn Trung Mỹ Linh Internal Passing Juice
Trả lời đơn Đinh Thùy Trang Internal Passing Juice
Trả lời đơn Phan Thị Mai Internal Passing Juice
Kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục thiên tai Internal Passing Juice
Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020) Internal Passing Juice
Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) Internal Passing Juice
Tuyên truyền ý nghĩa 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) Internal Passing Juice
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Internal Passing Juice
Phường Bình An tổ chức trao tặng 02 Tivi, 02 sổ tiết kiệm, 38 thẻ BHYT cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Internal Passing Juice
Cách viết, đặt, dựng biển hiệu và bảng quảng cáo Internal Passing Juice
Thăm và tặng quà 03 hộ gia đình dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Ramadan Internal Passing Juice
Tiếp xúc, vận động các hộ dân có nhà đất giải tỏa tại phường An Lợi Đông Internal Passing Juice
Giới thiệu dịch vụ công Internal Passing Juice
Hướng dẫn quy trình DVC cấp 3 Internal Passing Juice
Dịch vụ công trực tuyến cấp 3 External Passing Juice
Đăng ký dịch vụ công External Passing Juice
Dự án chuẩn bị đầu tư Internal Passing Juice
Dự án đang triển khai Internal Passing Juice
Dự án đã hoàn thiện Internal Passing Juice
Đấu thầu Internal Passing Juice
Mua sắm công Internal Passing Juice
Phổ biến chế độ - chính sách Internal Passing Juice
Hướng dẫn thực hiện pháp luật Internal Passing Juice
Góp ý văn bản quy phạm pháp luật Internal Passing Juice
Góp ý văn bản dự thảo Internal Passing Juice
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud hoạch quận ngày dân thông nhân dụng năm văn công
Keywords Consistency
Keyword Content Title Keywords Description Headings
quận 65
công 47
thông 37
năm 34
dân 23

Usability

Url Domain : quan2.hochiminhcity.gov.vn
Length : 26
Favicon Very bad. We have not found shortcut icon. Icons are one of easy ways to attract regular visitors to your website more often.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language You have not specified the language. Use this free meta tags generator to declare the intended language of your website.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

Doctype Missing doctype
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 186
Warnings : 48
Email Privacy Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.
Deprecated HTML
Deprecated tags Occurrences
<center> 1
Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.
Speed Tips
Attention! Try to avoid nested tables in HTML.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.
Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.
Analytics Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

PageSpeed Insights


Analyzing...